Zarząd MSz Przedszkola

Prezes                                               - p. Jan Kraina

Zastępca prezesa                             - p. Hania Cienciałowa

Członkowie zarządu                         - p. Urszula Hučík, p. Aleksandra Zubek, 

                                                            

Administrator strony internetowej  - p. Dawid Gorzolka

Kontakt

Przedszkole w Wędryni Wędrynia nr. 1
739 94 Wędrynia
+420 558 554 361 pmsvendryne@seznam.cz